Oczyszczalnie ścieków

oczyszczanie sciekow podkarpacieNa terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej, przydomowa oczyszczalnia ścieków jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zamiast wywozić nieczystości – zainwestuj w nowoczesną oczyszczalnie. W dłuższym okresie czasu własna oczyszczalnia jest tańsza i mniej uciążliwa dla mieszkańców niż korzystanie z szamba.

Oczyszczanie ścieków w przydomowej oczyszczalni odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap ma miejsce w osadniku wstępnym (gnilnym) i polega na rozkładzie zanieczyszczeń w warunkach beztlenowych. W wyniku powolnej fermentacji bez dostępu powietrza ze ścieków można usunąć 60% zanieczyszczeń. Wstępnie oczyszczona ciecz przepływa do dalszej części oczyszczalni. Zawiesiny zostają zatrzymane przez filtr siatkowy, z wyjmowanym wkładem lub materiałem filtracyjnym. Ścieki gospodarcze zawierają dużo tłuszczów dlatego wskazane jest zamontować osadnika tłuszczu. W osadniku ścieki powinny przebywać około 3 dni. Jest to wystarczający czas, aby oczyściły w wystarczającym stopniu. Drugi etap oczyszczania może odbywać w oczyszczalni biologicznej lub na drenażu rozsączającym w filtrze piaskowym albo roślinnym. Oczyszczone ścieki można odprowadzić do gruntu, rowu melioracyjnego lub rzeki. Ścieki oczyszczone w oczyszczalniach roślinnych często zasilają stawy i oczka wodne.

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym lub osadem czynnym to zwykle gotowe zestawy w komplecie z pompami i sprężarkami oraz zespołem zasilająco- sterującym wyglądają podobnie, maja zdecydowanie mniejsze wymagania gruntowo –wodne. Niezbędne jest podłączenie do instalacji elektrycznej i znalezienie odbiornika, do którego odprowadzimy oczyszczone ścieki. W przypadku złej przepuszczalności gruntu, buduje się studnie chłonne.

Oczyszczalnie Ścieków Rzeszów

Niezbędne jest wykonanie projektu aby określić podstawowe parametry oczyszczalni, jej rodzaj i wielkość, dobranie poszczególnych elementów oraz odbiornik oczyszczonych ścieków.

Nasz Firma montuje urządzenia producenta Wobet – Hydret.

 

 

Przewiń do góry