Instalacje Gazowe Rzeszów

instalacja gazowa rzeszów

Instalacja gazowa jest niezbędnym elementem każdego budynku. Dzięki niej możemy korzystać z jednego z najtańszych i najbardziej ekonomicznych paliw, jakim jest gaz ziemny. Paliwo to możemy w sposób wygodny i bezpieczny wykorzystać do przygotowania posiłków w kuchni, do podgrzewania wody użytkowej a także do ogrzewania mieszkań. Niewątpliwą zaletą gazu, w przeciwieństwie do innych paliw jest to, że gazu nie musimy magazynować w domu, wykorzystujemy go w takiej ilości jaka jest nam w danym momencie potrzebna, więc swoich środków finansowych nie musimy wydawać np. przed sezonem zimowym. Węgiel, drewno, gaz płynny czy olej opałowy musimy zakupić przed zimą. Zobacz jakie wymagania muszą spełniać kotłownie przy ogrzewaniu domu gazem.

Montażem instalacji gazowych powinni zajmować się tylko wykonawcy z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, posiadający odpowiednie Uprawnienia Budowlane.

Instalacja gazowa obwarowana jest licznymi przepisami. Właściciel budynku zobowiązany jest uzyskać zgodę na dostawę paliwa z lokalnego Zakładu Gazowniczego, uzyskać pozwolenie na budowę instalacji oraz zlecić projektantowi wykonanie dokumentacji technicznej. Prawidłowe i zgodne z projektem wykonanie instalacji udokumentowane jest odbiorem przez Zakład Gazowniczy (PGNiG) i podpisaniem umowy.

Instalacje Gazowe Rzeszów

Wykonujemy instalacje gazowe w domach, mieszkaniach, budynkach. Przygotowujemy projekty instalacji gazowych w Rzeszowie oraz wykonujemy je na terenie Rzeszowa – Firma Wabud.

Do wykonania instalacji gazowej najczęściej wykorzystuje się rury stalowe czarne, łączone przez spawanie, ale instalacje gazową można wykonać również z rur i kształtek miedzianych. Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy bezwzględnie wykonać próbę szczelności, oczywiście z wynikiem pozytywnym. Prawidłowo wykonana i użytkowana instalacja gazowa pozwala na komfortowe i bezproblemowe korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przewiń do góry